Data Urodzenia

W MOMENCIE NARODZIN znajdujemy się w zasięgu konkretnych liczb, które od tego momentu, czy tego chcemy czy nie, będą oddziaływać na NAS przez całe Życie.
Data urodzenia to NAJWAŻNIEJSZA I NAJSILNIEJSZA wibracja w Portrecie Numerologicznym.

Data urodzenia to inaczej DROGA ŻYCIA lub PRZEZNACZENIE.

Sumując wszystkie cyfry z daty urodzenia określamy tzw: Wibrację Numerologiczną od 1 do 9 i dodatkowo Wibracje Mistrzowskie takie jak; 11, 22, 33, 44, 55, 66….

Wpływ wyliczonej, konkretnej liczby determinuje naszą Drogę Życia. Wynikają z niej nasze zalety, wady, zdolności oraz predyspozycje społeczne i zawodowe, to jacy jesteśmy i jakich partnerów będziemy przyciągać.
Czy będziemy bogaci, czy biedni…

Z daty urodzenia możemy również wyliczyć tzw. Kryształ Życia – czyli sposób w jaki nasze życie będzie przebiegało i ulegało konkretnym przemianom na przestrzeni kolejnych lat.

KRYSZTAŁ ŻYCIA to graficzne wyrażenie naszej Drogi Życia (Data Urodzenia).
Jest to przedstawienie w postaci przejrzystego wykresu naszej Drogi Życia, w rozpisaniu na Cykle i Szczyty Życia z dokładnym wyliczeniem lat w których owe Cykle i Szczyty będą się zmieniać i jakim wibracjom będziemy w tym czasie podlegać – czyli co nas czeka w poszczególnych latach naszego Życia.

Rozpoczynając od momentu narodzin nasze Życie dzieli się na :

* 3 CYKLE – każdy z nich po ok. 28 lat – cykle określają przeznaczenie i zmiany w życiu
* 4 SZCZYTY ŻYCIA lub inaczej SPEŁNIENIA. 9-cio letnie SPEŁNIENIA określają jakim energiom będziemy podlegać i czego doświadczać (bądź nie) w tym czasie! Są przepowiednią w odniesieniu do konkretnych dziedzin Życia np: Miłość, Małżeństwo, Potomstwo, Kariera, Zdrowie…

Znając czyjąś datę urodzenia możemy obliczyć dla tej osoby również:

* lata osobiste
* liczbę babilońską
* czarne szczyty
* bardzo ważny jest również sam DZIEŃ URODZENIA (mówi m. in. o naszych predyspozycjach psychicznych)

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony.
Magdalena Wójtowicz, tel.: 603 932 999